.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

به گزارش روابط عمومی بخشداری

روز شنبه راس ساعت 9 صبح مورخه 97/03/02 جلسه ای درخصوص مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی با حضور سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی ،فرماندار محترم شهرستان ،نماینده محترم شهرستان شبستر سرکار خانم دکتر آقاپورعلیشاهی وروسای محترم ادارات و شوراها و دهیاران  درمحل سالن اجتماعات بخشداری برگزار و تصمیمات مهمی اتخاذ گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

دیدار بخشدار محترم بخش مرکزی سرکار خانم گلی پور به همراه فرماندار شهرستان شبستر مهندس مستفید و بخشدار تسوج مهندس اسکندری با جناب آقای محمدی مدیر کل بحران استانداری وتبریک انتصاب ایشان درمحل استانداری آذربایجانشرقی
بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

جلسه کارگروه توسعه روستایی و عشایری شهرستان شبستر با حضور مدیر کل امورروستایی شوراها ،فرماندار شهرستان ، بخشدار محترم بخش مرکزی سرکارخانم گلی پور و مدیر عامل آب وفاضلاب روستایی استان مهندس صمدنژاد برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

جلسه ای با حضور سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی ، شهردار محترم خامنه مهندس نیکورای، مسئولین و خیرین محترم کتابخانه درخصوص مشکلات عمومی کتابخانه شندآباد برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری 

در مورخ 97/02/31راس ساعت 11 صبح جلسه ای باحضور سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی و اعضای محترم دهیاران بخش مرکزی درخصوص انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت تعاونی درمحل سالن اجتماعات بخشداری برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

جلسه ای با حضور سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی و شهردار محترم شندآباد مهندس هوشنگی ، رئیس محترم کتابخانه های عمومی شهرستان دکتر محسنی و مسئولین و خیرین محترم درخصوص مشکلات عمومی کتابخانه شندآباد برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر