.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

به گزارش روابط عمومی بخشداری 

جلسه ای باحضورسرکار خانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی ،اعضای محترم شوراهای اسلامی و دهیاران درویش بقال، ملک زاده، ساربانقلی و زیناب درخصوص مشکلات راه روستایی درمحل دفتر بخشدار برگزار گردید. 

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری 

روز دوشنبه مورخه 97/02/03 سرکارخانم گلی پور بخشدارمحترم بخش مرکزی در آستانه سفر رئیس جمهور محترم به استان آذربایجان شرقی درهمایشی که تحت عنوان حقوق شهروندی با حضور سرکار خانم دکتر مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور  در محل دانشگاه پیام نور مرکز تبریز برگزار گردید شرکت نمودند. 


بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

تقدیر و تشکرسرکار خانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی به همراه دکتر ملکی معاون محترم فرمانداری از مسئول پست بانک روستای ساربانقلی به خاطر رضایت مندی مردم روستا و اهالی و جلب نظر مشتری

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری 

افتتاح پست بانک روستای زیناب با حضور سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی به همراه دکتر ملکی معاون محترم فرمانداری ،اعضای محترم شورای اسلامی و دهیاری،معتمدین،روحانیت معزز وجانشین حوزه شهید چمران  سیس و مسئولین محترم در روستای زیناب   

 

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

جلسه ای درروز یکشنبه مورخه 97/01/26 راس ساعت 9 صبح با حضور بخشدار محترم بخش مرکزی شبستر سرکارخانم گلی پور ، مدیر محترم بنیاد مسکن اسلامی شهرستان مهندس فیضی ، کارشناسان مربوطه بنیاد مسکن ،شوراهای اسلامی و دهیاران درخصوص مشکلات این روستا درسالن جلسات بخشداری برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری 

افتتاح هشت هزارامین واحدمسکونی مقاوم سازی شده روستای دریان با حضور سرکار خانم گلی پور بخشداربخش مرکزی شبستر به همراه فرماندار محترم شهرستان مهندس مستفید ، مدیرکل محترم دفتر امورروستایی مهندس کرمی ، مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان وهیات همراه 

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

امروز صبح مورخ 97/01/23 جلسه ای باحضور بخشدار محترم بخش مرکزی سرکار خانم گلی پور و مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان مهندس فیضی و دهیاران درخصوص مشکلات روستاها درسالن اجتماعات بخشداری برگزار گردید. 

بخشداری مرکزی شبستر


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی

بازدید سرکار خانم گلی پور بخشدارمحترم مرکزی شبستربا مردم عزیز ،معتمدین، شوراها و دهیاری محترم درخصوص بررسی مسائل و حل مشکلات این روستابخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی

بازدید سرکار خانم گلی پور بخشدارمحترم مرکزی شبستربا مردم عزیز ،معتمدین، شوراها و دهیاری محترم درخصوص بررسی مسائل و حل مشکلات این روستا


بخشداری مرکزی شبستر


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی

دیدار سرکار خانم گلی پور بخشدارمحترم مرکزی شبستر به همراه نماینده مردم شهرستان شبستر سرکار خانم دکتر آقاپور علیشاهی و مسئولین محترم ادارات برق ،راهداری،بنیاد مسکن، آب و فاضلاب روستایی شهرستان با مردم عزیز ،معتمدین، شوراها و دهیاری محترم درخصوص بررسی مسائل و حل مشکلات این روستا 


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی 

دیدار سرکار خانم گلی پور بخشدارمحترم مرکزی شبستر به همراه نماینده مردم شهرستان شبستر سرکار خانم دکتر آقاپور علیشاهی و مسئولین محترم ادارات برق ،راهداری،بنیاد مسکن، آب و فاضلاب روستایی ، آموزش و پرورش شهرستان با مردم عزیز ،معتمدین، شوراها و دهیاری محترم درخصوص بررسی مسائل و حل مشکلات این روستا 


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی 

دیدار سرکار خانم گلی پور بخشدارمحترم مرکزی شبستر به همراه نماینده مردم شهرستان شبستر سرکار خانم دکتر آقاپور علیشاهی و مسئولین محترم ادارات برق ،راهداری،بنیاد مسکن شهرستان با مردم عزیز ،معتمدین ، شوراها و دهیاری محترم درخصوص بررسی مسائل و حل مشکلات این روستا 

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر