.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

۱۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

بخشداری مرکزی شبستر


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

دیدار بخشدار محترم بخش مرکزی سرکار خانم گلی پور به همراه فرماندار شهرستان شبستر مهندس مستفید و بخشدار تسوج مهندس اسکندری با جناب آقای محمدی مدیر کل بحران استانداری وتبریک انتصاب ایشان درمحل استانداری آذربایجانشرقی
بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

جلسه کارگروه توسعه روستایی و عشایری شهرستان شبستر با حضور مدیر کل امورروستایی شوراها ،فرماندار شهرستان ، بخشدار محترم بخش مرکزی سرکارخانم گلی پور و مدیر عامل آب وفاضلاب روستایی استان مهندس صمدنژاد برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

جلسه ای با حضور سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی ، شهردار محترم خامنه مهندس نیکورای، مسئولین و خیرین محترم کتابخانه درخصوص مشکلات عمومی کتابخانه شندآباد برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر