.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

۱ مطلب با موضوع «گزارش عملکرد دهیاری ها :: دهیاری علیشاه» ثبت شده است

گزارش عملکرد شش ماهه اول دهیاری علیشاه در سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

دریافت گزارش

بخشداری مرکزی شبستر