.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

۱۱ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 به گزارش روابط عمومی  بخشداری بخش مرکزی 

روز سه شنبه مورخه 95/07/27 اولین جلسه کمیته کارشناسی اقتصاد مقاومتی روستاهای پایلوت بخش مرکزی از جمله روستاهای علیشاه ، دریان ، بنیس به ریاست بخشدار محترم بخش مرکزی آقای مجید بهنام فر و مسئولین محترم ادارت و اعضای شورای اسلامی ودهیاری  در سالن اجتماعات بخشداری مرکزی شبستر برگزار گردید .


بخشداری مرکزی شبستر

 به گزارش روابط عمومی  بخشداری بخش مرکزی 

روز دوشنبه مورخه 95/07/26  بخشدار محترم بخش مرکزی آقای مجید بهنام فر به همراه اعضای محترم شورای اسلامی و دهیاری  از اجرای عمیلیات آسفالت ریزی و جدولگذاری  روستای دیزج خلیل  بازدید بعمل آوردند. که درادامه می توان به  اجرای عملیات آسفالت معابر به متراژ 13000 مترمربع توسط دهیاری و 10000مترمربع توسط بنیاد مسکن ، زیرسازی معابر به متراژ 25000 مترمربع توسط دهیاری ، اجرای عمیلیات جدولگذاری به طول 580 متر ، آبرو گذاری به طول 568 متر ، تک جدول جهت پیاده رو سازی به طول 700 متر با مشارکت اهالی با هزینه ی بالغ بر 100 میلیون تومان اشاره کرد .

بخشداری مرکزی شبستر


بخشداری مرکزی شبستر


به گزارش روابط عمومی  بخشداری بخش مرکزی 

روز شنبه مورخه 95/07/10  جلسه ای با حضور بخشدار محترم بخش مرکزی آقای مجید بهنام فر  و مدیر ودبیران مدرسه برهان الدین شبستری درخصوص اهمیت  سر شماری نفوس و مسکن سال 95 و  ثبت نام اینترنتی و اطلاع رسانی توسط دبیران محترم ودانش آموزان برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی  بخشداری بخش مرکزی 

روز سه شنبه مورخه 95/07/13  بخشدار محترم بخش مرکزی آقای مجید بهنام فر به همراه اعضای محترم شورای اسلامی و دهیاری و اهالی محترم ازروند اجرای آسفالت ریزی محله حصار روستای یوسف آباد بازدید بعمل آوردند .


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری بخش مرکزی 

روز دوشنبه مورخه 95/07/12  بخشدار محترم بخش مرکزی آقای مجید بهنام فر به همراه  مدیر کل محترم امورروستایی استانداری مهندس  تقی کرمی و اعضای محترم شورای اسلامی و دهیاری از روستاهای دیزج خلیل و دریان بازدید نمودند.

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روایت تصویری

بخشداری مرکزی شبستر


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی  بخشداری بخش مرکزی 

روز شنبه   مورخه 95/07/03  بخشدار محترم بخش مرکزی آقای مجید بهنام فر به همراه فرماندار محترم شهرستان آقای منصورطالب پور ، نماینده محترم شهرستان سرکار خانم دکتر آقا پور علیشاهی ، معاون محترم فرمانداری دکتر حیدر ملکی ، مسئولین محترم ادارات  ،اعضای محترم شورای اسلامی و دهیاری از طرح های عمرانی روستای زنگی بازدید بعمل آوردند. درادامه می توان به  اجرای عملیات مسیرگشایی  روستای زنگی به مساحت 675  مترمربع با اعتبار بالغ بر 700 میلیون تومان با مشارکت اهالی و دهیاری اشاره کرد و بعدازبررسی مشکلات دستورات لازم اتخاذ گردید.


بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر