.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است


تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:

بخشداری مرکزی شبستر

تحویل یک دستگاه ماشین زباله کش مکانیزه به دهیاری دیزج خلیلبخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

عید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک باد


بخشداری مرکزی شبستر