.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

۱۵ مطلب با موضوع «گزارش عملکرد دهیاری ها» ثبت شده است


تصاویر بیشتر در ادامه مطلب:
بخشداری مرکزی شبستر

بسمه تعالی

گزارش عملکرد دهیاری زیناب در شش ماهه نخست سال 94

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :

بخشداری مرکزی شبستر

بسمه تعالی

گزارش عملکرد دهیاری ساربانقلی در شش ماهه نخست سال 94

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :

بخشداری مرکزی شبستر

بسمه تعالی

گزارش عملکرد دهیاری درویش بقال در شش ماهه نخست سال 94

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :

بخشداری مرکزی شبستر

بسمه تعالی

گزارش عملکرد دهیاری نوجه ده در شش ماهه نخست سال 94

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :

بخشداری مرکزی شبستر

بسمه تعالی

گزارش عملکرد دهیاری شنگل آباد در شش ماهه نخست سال 94

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :

بخشداری مرکزی شبستر

بسمه تعالی

گزارش عملکرد دهیاری یوسف آباد در شش ماهه نخست سال 94


تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :

بخشداری مرکزی شبستر

تصاویری از روستای علی بیگلو

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه کنید:

بخشداری مرکزی شبستر

تصاویر منتخب از دیزج خلیل

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه کنید:

بخشداری مرکزی شبستر

بسمه تعالی

گزارش عملکرد دهیاری کوشک در شش ماهه نخست سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :

بخشداری مرکزی شبستر

بسمه تعالی

گزارش عملکرد دهیاری علی بیگلو در شش ماهه نخست سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی


تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :

بخشداری مرکزی شبستر

بسمه تعالی

گزارش عملکرد دهیاری دریان در شش ماهه نخست سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب :

بخشداری مرکزی شبستر

گزارش عملکرد شش ماهه اول دهیاری علیشاه در سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

دریافت گزارش

بخشداری مرکزی شبستر

گزارش عملکرد شش ماهه اول دهیاری دیزج خلیل در سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

دریافت فایل گزارش به صورت فلش
حجم: 3.16 مگابایت


مشاهده گزارش عملکرد

بخشداری مرکزی شبستر

گزارش عملکرد دهیاری ها در شش ماهه اول سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی


بخشداری مرکزی شبستر