.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

دیدار بخشدار محترم بخش مرکزی سرکار خانم گلی پور به همراه فرماندار شهرستان شبستر مهندس مستفید و بخشدار تسوج مهندس اسکندری با جناب آقای محمدی مدیر کل بحران استانداری وتبریک انتصاب ایشان درمحل استانداری آذربایجانشرقی
بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

جلسه کارگروه توسعه روستایی و عشایری شهرستان شبستر با حضور مدیر کل امورروستایی شوراها ،فرماندار شهرستان ، بخشدار محترم بخش مرکزی سرکارخانم گلی پور و مدیر عامل آب وفاضلاب روستایی استان مهندس صمدنژاد برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

جلسه ای با حضور سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی ، شهردار محترم خامنه مهندس نیکورای، مسئولین و خیرین محترم کتابخانه درخصوص مشکلات عمومی کتابخانه شندآباد برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری 

در مورخ 97/02/31راس ساعت 11 صبح جلسه ای باحضور سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی و اعضای محترم دهیاران بخش مرکزی درخصوص انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت تعاونی درمحل سالن اجتماعات بخشداری برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر


بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

جلسه ای با حضور سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی و شهردار محترم شندآباد مهندس هوشنگی ، رئیس محترم کتابخانه های عمومی شهرستان دکتر محسنی و مسئولین و خیرین محترم درخصوص مشکلات عمومی کتابخانه شندآباد برگزار گردید.

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

امروز صبح مورخ 97/02/20 روز پنج شنبه مدیرکل محترم بنیاد شهید ایثارگران استان  به همراه رئیس محترم بنیاد شهید شهرستان شبستر مهندس فتحی با سرکار خانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی به خاطر انتصاب ایشان به عنوان بخشدار بخش مرکزی دردفتر ایشان ملاقات کردند وبرای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.

 

بخشداری مرکزی شبستر

به گزارش روابط عمومی بخشداری

 سرکارخانم گلی پور بخشدار محترم بخش مرکزی به همراه امام جمعه محبوب شهرستان حاج آقا محمدزاده درجلسه ای که درروز چهار شنبه به منظور هم اندیشی و بررسی نقاط ضعف و قوت مجله پیام شبستر درروستای بنیس برگزار گردید شرکت نمودندودر پایان از کارخانه و گلخانه بنیس بازدید نمودند.

بخشداری مرکزی شبستر